Self-determination – AfrikanersBlankesBoere : Selfbeskikking – AfrikanersBlankesBoere

AFRIKAANS DIVISION FOR EKP   SOUTH AFRICA SELF-DETERMINATION FOR AFRIKANERS, BOERS AND WHITES . Do you BELIEVE in self-determination?    If YES, what do you about it? GLO  jy aan jou selfbeskikking?  Indien JA, wat doen u daaromtrent? . PRINCIPLE OF SELF-DETERMINATION Only we as nations, Afrikaners, Boers and Whites can claim our own self-determination. […]