Violent ant-white attack in Pensacola Florida. Shades of South Africa?

Skokkend!! CCTV `n swart anti blank rassistiese man slaan `n blanke meisie  met die vuis in haar gesig dat die bloed loop, die hou was so hard dat sy na agter gesteier het en op die grond geval het. Die beelde maak my briesend kwaad ! Hierdie het `n wereld wye probleem geword. Hoeveel moet ons nog vat ? Hoeveel […]