Staan Saam ! Raak betrokke by Oplossings!!!

Please click like on our new Selfbeskikking facebook page https://www.facebook.com/pages/SelfbeskikkingSelf-Determination/826548024058616?ref=hl as well as sign up for our new newsletter at the top if this page. God bless. ‘n Organisaie wat hulsef beywer vir Selfbeskiking het die volgende gese omtrend protes optrede. Ek is nogal geneig om met die siening saam te stem. Die tyd is […]