Jou geld is goed, maar nie jou taal nie

Die voorgestelde taalbeleid van die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens bepaal dat alle kommunikasie binne en buite die Suid Afrikaanse Inkomste Diens (SAID) slegs in Engels geskied sover dit die belastingbetalers aangaan. Daar is ‘n klein uitsondering op die reel naamlik dat SAID die taalsamestelling per provinsie in ag mag neem in hul advertensieveldtogte. Hierdie klein uitsondering […]